Aspira AB

Bakgrund

Bakgrunden till NLP är att det utvecklades av Richard Bandler och John Grinder i mitten av 70 talet. Richard Bandler var psykologistuderande vid University of California och John Grinder arbetade som biträdande professor i lingvistik vid samma universitet.

Dessa pionjärer hade en idé att efterlikna beteenden och tankemönster hos framgångsrika människorna inom olika expertområden. De studerande till att börja med tre världsberömda terapeuter: Fritz Perls - gestaltterapeuft, Mitlon Eriksson - hypnosterapeut samt Virginia Satir - familjeterapeut. De gick sedan vidare och studerade andra framgångsrika människor inom näringslivet och idrotten. Resultatet blev en modell som fick namnet NLP.

NLP kan sägas bestå av tekniker, attityder, verktyg och modeller för att fånga och kopiera mästerskapet. NLP handlar också väldigt mycket om att se nya perspektiv.

Fotter_isanden.jpg

Låter det intressant?