Aspira AB

Kommunikation

Kommunikation

och konflikthantering - två sidor av samma mynt?

Målet med kommunikation borde väl ändå vara att få mottagaren att förstå budskapet – inte att få något sagt.

När vi kommunicerar reagerar vi på den information vi tar emot med våra egna tankar och känslor. Det är dessa tankar och känslor som ger upphov till våra beteenden. Det du uppfattar kommer att styra vad du säger eller gör.

Kartan är inte verkligheten.
Utifrån det antagandet finns det lika många verkligheter som det finns människor. Vi reagerar på vår ”karta” av verkligheten och inte på själva verkligheten. Är du säker på att det är din ”karta” som är rätt?

Du kan inte, inte kommunicera.
Så fort vi sänder information så kommunicerar vi. Studier visar att kroppen står för 55 % av ett budskap, tonfallet för 38 % och orden endast för 7 %. Tänk om det är inte vad vi säger som spelar roll utan hur vi säger det. Du ”läcker” vad du tänker – är det goda nyheter?

Meningen med kommunikation är den respons du får.
I så fall finns det ju ingen dålig kommunikation, bara respons och feedback. ”- Men jag sa ju att…”!

Representationssystem - VAKOG – vad är det?

Filter – både när vi tar in och lämnar information.
Vi utelämnar och förvränger information för att behålla våra generaliseringar.
Det finns frågor som hjälper oss förbi dessa filter – skulle det kunna vara de s.k. metafrågorna?

Effektiva verktyg för konflikthantering?
Kan feedback och ”rapport” öka förståelsen för den andres ”karta”? Skulle förmågan att se saker ur olika perspektiv s.k. perceptuella positioner kunna vara en användbar metod?

Kommunikation med dig själv – är det viktigt?

Blir du förstådd eller missförstådd?