Aspira AB

Ledarskapsutveckling

Vad är det som gör att vissa personer och organisationer uppnår det som andra bara drömmer om?

Ledarskapsutveckling - spelar det roll hur de människor som ingår i verksamheten mår och agerar?

En av de viktigaste uppgifterna ledaren har är att motivera människor att gå mot ett gemensamt mål. Om du vill att människor skall gå i en viss riktning behöver du först ta reda på var de befinner sig. Kan man ta hjälp av visionsstyrning och motiverande målbilder?

På individuell nivå är ledaren inspiratör och skapar inre motivation hos människor genom deras egna värderingar. På organisatorisk nivå är ledaren en person som kan omsätta vision i handling, genom sig själv och andra.

Orden är ledarskapets ”valuta”. Här finns det dock två viktiga källor till misskommunikation. Dels kan det du säger uppfattas på ett annat sätt än vad du avsåg, dels kan du uppfatta det andra säger på ett annat sätt än vad de avsåg. Detta kan uttryckas som att ”kartan skiljer sig från verkligheten”. Din karta är bara en möjlig subjektiv tolkning av det som sker. Ledarskap handlar mycket om att lära sig läsa andras kartor för att kunna motivera dem med utgångspunkt från deras individuella behov.

Ledarskap kan också sägas vara ett medel för att uppnå mål, utföra prestationer och nå resultat. Men hur gör man rent praktiskt för att hantera och motivera människor att arbeta som ett team och uppnå den kraft som uppstår i ett arbetslag som är motiverat och arbetar målfokuserat?

För att leda andra måste man först kunna leda sig själv. Hur leder du?

Tillståndskontroll?
Hur och vad gör jag för att fatta rätt beslut? Spelar mitt tillstånd någon roll för mitt agerande?

Strategier & system för att nå resultat.
Hur skapar jag ett lösningsfokuserat ledarskap? Kan jag motivera andra genom att förstå deras behov? Motiverande målbilder, vad är det? Hur gör jag för att hantera och motivera människor att arbeta som ett team med gemensamt målfokus?

Visionsstyrning – vad är det?
Vision, ett minne av framtiden eller en drivande kraft som visar färdriktningen? Vad händer om individen och organisationen har en gemensam vision?

Värderingar och övertygelser - styr det dina val?
Är det företagets värderingar som gör att man inte behöver vänta på hissen? Drivkraften bakom våra handlingar, kan det vara våra värderingar? Individens och organisationens värderingar stämmer överens, är det bra?

Kommunikation och konflikthantering - två sidor av samma mynt?
Meningen med kommunikation är den respons du får! Hur kommunicerar du med dig själv och andra? Feedback - är det ett effektivt verktyg för utveckling?

Omgivningens påverkan - vi är varandras arbetsmiljö!
Blir vi påverkade av både inre och yttre faktorer? Kan vi ”inte” påverka i en grupp?

Personligheter – blir du förstådd eller missförstådd?
Vet du vem du bör motivera och vem du bör ”hotivera”? Är det skillnad på att vara på väg till något eller från något? Metamönster vad är det? Kan du skapa förtroende i en relation genom att förstå och respektera den andres perspektiv på världen?

Coachande ledarskap – modeord eller effektivt förändringsverktyg?

Intresserad?