Aspira AB

NLP´s utvecklingsmodell

- en framgångsrik strategi? -

Nuläge– var är vi idag?

Önskat läge - vad exakt är det vi vill uppnå?

Resursinventering- vad kan vi och vad behöver vi?

Hinder - vad är det som hindrar oss?

Handlingsplan- vad exakt gör vi, när och hur?

Motivation– varför vill vi det här?

Konsekvensanalys - är det värt priset för mig och min omgivning?