Aspira AB

Om Anna Ramberg

INLPTA NLP, ICC Coach, Mental Tränare

Cert. INLPTA Master Trainer
Cert. INLPTA Business Trainer
Cert. LAB Profile® Consultant and Trainer
Lic. Mental Tränare
Cert. ICC Coach
Cert. INLPTA NLP Trainer
Civilekonom

Anna Ramberg är NLP utbildad vid Nordic Institute of NLP och LivingNLP, samt internationellt certifierad ICC Coach via CoachPartners. Anna är också utbildad LAB Profile® Consultant and Trainer från Success Stretégies. Hon är även utbildad mental tränare och person- team- och ledar utvecklare vid Skandinaviska Ledarhögskolan av Fil. Dr. Lars-Eric Uneståhl. Vidare har Anna en kortare utbildning i stresshantering vid stressmottagning på Karolinska Institutet av stressforskaren Alexander Perski.

Anna har dessutom en gedigen erfarenhet från näringslivet efter att ha arbetat 17 år som revisor på KPMG, varav 1 år internationellt, med en civilekonomexamen från Uppsala universitet i botten.

Vad tycker våra kunder om Anna Ramberg?

Utbildningar:

Certifierad INLPTA Master Trainer, 2019
LAB Profile® Consultant and Trainer, 2016
Diplomerad Grupp Dynamics, Michael Grinder, 2012
Certifierad Business Trainer, INLPTA, 2011
Certifierad LAB Profile Practitioner, 2010
Konvertering till INLPTA Trainer, 2008
Certifierad NLP Trainer, LivingNLP, 2008
Certified IC NLP Master Practitioner, NIN, 2006
Certifierad INLPO Master Practitioner, LivingNLP, 2008
Certified IC NLP Practitioner, NIN, 2006
Certifierad INLPO Practitioner, LivingNLP, 2008
Certifierad ICC Coach, CoachPartners, 2008
Lic. Mental Tränare, SLH, 2006
Dipl. Person- Team- och Ledarutveckling (100 IU), SLH, 2006
Personlig Kompetensutveckling genom Mental Träning (100 IU), SLH, 2005
Dipl. Målbildstränare, SLH, 2005

Ekonomlinjen 140 p, Uppsala Universitet, 1988

NIN = Nordic Institute of MT NLP AB
SLH = Skandinaviska Ledarhögskolan

Kortare utbildningar:

Success Factor Modeling(TM), Robert Dilts, 2016
Courage, Risk and Innovation, Ian McDermott, 2015
Micro Expressions, Practitioner, Patryk & Kasia Wezowski, 2013
New Code, John Grinder, 2012
De 7 goda vanorna, Franklin Covey, 2008
Self Leadership & Coaching Genius training with certification in Meta-States Model of Neuro Semantics, Selfinsight, 2007
PASS profilen, Hummanguiden, 2007
Behandling av stressymtom och utmattningstillstånd- teori och praktik, Stressmottagningen Karolinska Institutet, 2007
Unleash the Power Within, Anthony Robbins, London, 2006
Self Management Leadership, Brahma Kumaris, 2006