Aspira AB

Personligt ledarskap

Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas?

Tänk om det är så att Personligt ledarskap handlar om att byta fokus från problem till lösning?
Vi arbetar enligt följande modell.

Nuläge– var är jag idag?

Önskat läge - vad exakt är det jag vill uppnå?

Resursinventering- vad kan jag och vad behöver jag?

Hinder - vad är det som hindrar mig?

Handlingsplan- vad gör jag, när och hur?

Motivation– varför vill jag det här?

Konsekvensanalys - är det värt priset för mig och min omgivning?

Du tar reda på dina grundläggande värderingar och utmanar dina begränsande övertygelser och valda sanningar.

Genom att vidga dina perspektiv ser du nya lösningar.

Du lär dig tillståndskontroll, vilket hjälper dig att må och fungera bättre.

Personligt ledarskap

Vad väljer du?