Aspira AB

Referenser

”Jag var nog i och för sig klar över att detta skulle bli en bra dag men icke desto mindre så blev den bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Mycket roligt att höra idel lovord från mina kollegor. Läget kan väl sammanfattas som en veritabel succé, helt enkelt. Allra bäst var att vi fick behovet av reflektion runt mål tillgodosett. Min personliga favorit var den avslutande knorren med praktiskt positiv feedback. Ett sjudundrandes tack från Göteborg!”
Ralph Peeker Docent och överläkare i urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

"Anna bidrar med stor klokskap runt vikten av att sätta mål i livet på ett sätt som verkligen engagerar och får oss att gå från ord till handling. Seminariet är en härlig blandning av humor och allvar: vi är så nöjda!"
Christian Kinch VD Bactiguard AB

"Anna gjorde sin föreläsning för personalen på Ogilvy om stresshantering på ett mycket inspirerande, målande, beskrivande och intressant sätt. Efter föreläsningen hade jag en skara personer som var mycket nöjda. Jag vill ge henne mina varmaste och bästa rekommendationer.”
Anna Axelsson HR Manager, Ogilvy Group Sweden AB

”Anlitade Anna från Aspira för en föreläsning om tankens kraft och presentationsteknik. Det var en mycket inspirerande eftermiddag där Anna med bra exempel fick oss alla att förstå vilken inverkan tanken har på vårt agerande både privat och i yrkeslivet. Alla övade dessutom på att göra kortare presentationer med stor framgång tack vare Annas presentation av olika tekniker. Det blev en eftermiddag med både skratt och eftertanke. Annas engagemang i frågorna bidrog till att eftermiddagen blev mycket intressant och lärorik.”
Linda Edgren Administrativ chef, Upplands-Bro kommun

”Anna är en fantastisk inspiratör! Genom den mentala träningen har hon lärt mig metoderna för hur jag sätter mig i rätt tillstånd för att kunna ta rätt beslut. Det gör en enorm skillnad i mitt liv.”
Anna Lindstedt VD Östergårds mat, fest & möten

"I mitt arbete som ledare/chef på Hantverkargården och UNIK är de individuella möten jag gör jätteviktiga och förmågan att kommunicera är grunden till vårat samarbete. Jag har anlitat Anna som handledare för att utveckla kommunikationen och skapa en gemensam målbild för oss som arbetar i verksamheterna. Genom att med hjälp av Annas kompetens gjort gemensamma övningar, lyssnat, funderat och diskuterat tillsammans med grupperna har jag fått ett antal mycket bra verktyg för både min egen och verksamheternas utveckling. Det har varit mycket inspirerande att med hjälp av Annas exempel och övningar förstå vilken inverkan tanken har på vårt agerande både privat och i yrkeslivet.
Tack Anna och på återseende!"
Barbro Jacobsson Chef Intraprenaden Hantverkargården och UNIK

”Både i arbetslivet och privat är det nyttigt att arbeta med sina tankesätt och målformuleringar. Aspira genomförde en halvdags seminarium för Avfall Sverige, med tyngdpunkt på målfokusering. Den relativt korta genomgången gav oss praktiska exempel och användbara verktyg för hur man kan gå vidare med sin egen utveckling som människa, medarbetare och/eller chef. Vi fick många insikter och det gav mersmak. Anna delar med sig av både egna erfarenhet och mer "professionella", det gör det mycket intressant och levande. Alla borde få möjlighet att fundera kring detta. Det väcker tankar som jag kommer att arbeta vidare med."
Weine Wiqvist VD Avfall Sverige

Anna har ett stort engagemang och ett genuint intresse för människor. Hon håller hela tiden samtalen på en professionell nivå och hon är en person som man fått stort förtroende för. Detta gör att man kan öppna sina sinnen och våga se nya vägar och möjligheter.
Anonym


"Anna hjälpte mig att fokusera på mitt mål - viktnedgång - på ett helt annat sätt än jag tidigare varit med om. Hon hjälpte mig att börja tänka i andra banor och fick mig att se mig själv som den jag önskade vara genom olika metoder, vilket underlättade oerhört mycket. Hon gav ett helt nytt perspektiv till orsaker och anledningar att nå sina mål och vad som är hinder på vägen.

Hon är oerhört kompetent och lyhörd som coach och förmedlar sin kunskap på ett mycket lättbegripligt och greppbart sätt. Hennes erfarenhet känns gedigen och hon är mänsklig och varm och mycket behaglig att ha att göra med. Dessutom är hon själv en stor inspirationskälla och bra förebild som kan återkoppla till konkreta exempel ur hennes egen vardag."
Susanne Waering Executive Assistant och internkommunikationsansvarig Wasabröd & Barilla Nordic"

”Anna är en mycket kunnig och entusiasmerande föreläsare som får dig att känna dig betydelsefull. Hon har förmågan att på ett avspänt och naturligt sätt förmedla innehållet i sitt budskap.”
Marith Mannerford Mellanstadielärare

"MEA-kursen ändrade förutsättningarna för min dagliga tillvaro; Jag insåg att ”JAG KAN” och därmed har jag ett ökat självförtroende och en mycket positivare livsinställning.”
Katarina Staréus K. Staréus

”Dagens tempo på arbetsplatsen och i hemmet gör att jag sällan hinner stanna och upp och tänka efter. Att tillsammans med sina arbetskamrater lyssna och fundera och diskutera var mycket givande. Tankens kraft behöver jag använda oftare och framför allt försöka lyssna mer på mig själv. Tack Anna för en tänkvärd förmiddag.”
Susanna Gernandt Östergårds mat fest & möten

"Nu har jag fått ett verktyg! Kursen i mental träning har hjälpt mig både i mitt arbete, men också privat. Inför en stor och viktig dragning körde jag målprogrammering varje dag i ett par månaders tid. Det hjälpte mig enormt, jag ökade bland annat min förmåga att fokusera. Träningen har också gjort mig lugnare. När jag blir stressad kan min familj ibland säga åt mig att jag ska gå och lyssna på skivan.Jag återkommer ständigt till kursen och till det material vi fick ta del av och hittar hela tiden nya sätt att använda kunskapen jag fick med mig. Slutligen kan jag också tillägga att det inte bara hänger på materialet vi fick. En kursledare som Anna Ramberg är guld värd!"
A-C Gripwall Informationschef/Head of Communications RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen

"Under våren -07 fick jag coaching av Anna inom olika områden som var viktiga för mig när det t ex gällde relationer och hur jag kunde förbättra mina studier. Jag är väldigt nöjd med resultatet! Med hjälp av Annas engagemang och drivkraft har jag lärt mig nya sätt att tänka och agera vilket jag kommer ha stor nytta av framöver!"
Rebecka Jeppsson Student

”När jag gick MEA-kursen var det mest av ren nyfikenhet. Så här i efterskott är det något jag kan rekommendera till alla – lärorikt och utvecklande. Jag har nått två av mina tre uppsatta mål och det tredje är pågående. Anna är inspirerade och kul, jag längtade till varje nytt kurstillfälle och det är långt ifrån alla kursledare som fått mig att känna så. Hon hade en väldigt fin förmåga att ”läsa gruppen”. ”
Janina Ellgren