Aspira AB

Teamutveckling

Vad är ett bra team?

Teamutveckling

Hur ser ditt team ut?

Kan det vara så att teamutveckling handlar om att ett team är en grupp människor som handlar gemensamt för att skapa ett resultat som ingen av dem skulle kunna uppnå var och en för sig? Och att var och en i teamet har en del i teamets resultat?

Skulle följande faktorer kunna känneteckna ett bra team?

• En klar vision som alla känner till.

• Teamet arbetar resultatinriktat mot ett gemensamt mål.

• Individens personliga mål hänger samman med teamets mål och vision.

• Det råder överensstämmelse mellan individens och teamets värderingar och övertygelser.

• Teamet har en tydlig och rak kommunikation vilket underlättar för team medlemmarna att förstå varandra och undvika onödiga konflikter. Inga underförstådda överenskommelser förekommer.

• Förmåga att kunna hantera och lösa konflikter.

• Förståelse för att alla är olika och förmåga att se detta som en styrka i teamet.

• Insikt i och förståelse för personers olika metamönster.