Aspira AB

Vad är coaching?

Vad skulle det innebära för dig att byta fokus från problem till lösning?

När vi arbetar med coaching arbetar vi enligt följande modell:

Nuläge– var är jag idag?

Önskat läge - vad exakt är det jag vill uppnå?

Resursinventering- vad kan jag och vad behöver jag?

Hinder - vad är det som hindrar mig?

Handlingsplan- vad gör jag, när och hur?

Motivation– varför vill jag det här?

Konsekvensanalys - är det värt priset för mig och min omgivning?

Du tar reda på dina grundläggande värderingar (har du värderingar som hjälper dig?) och utmanar dina begränsande övertygelser och valda sanningar.

Genom att vidga dina perspektiv ser du nya lösningar.

Du lär dig tillståndskontroll, vilket hjälper dig att må och fungera bättre.

Tänk om det är frågorna som utvecklar och inte svaren!