Aspira AB

Vad är mental träning?

Skulle det vara intressant för dig att må och fungera bättre?

Vad är mental träning egentligen?

Kan det vara så att våra mentala processer dvs. tankar, inre bilder, attityder och känslor påverkar och styr vårt sätt att vara, fungera och må?

Den mentala träningen är en systematisk och långsiktig träning av dessa inre processer som syftar till att öka den personliga effektiviteten som för många skapar ett ökat välbefinnande.

Muskulär avslappning - Vilka verktyg har du för avspänning och återhämtning?
Förmågan att arbeta på ett avspänt och energibesparande sätt.

Mental avslappning – Har du ett "mentalt rum"?
Förmågan att skapa en "inre plats" för återhämtning och vila som också kan användas för målbildsträning.

Självbildsträning – Vad tycker du om dig själv?
Förmågan att inse att du är bra som du är!

Målbildsträning – Hur når du dit du vill?
Förmågan att skapa och träna på motiverande målbilder av dig själv och framtiden.

Tänk om du skulle:
- vara lugnare och mer harmonisk
- ha mer energi och ork
- ha en högre självkänsla och en större tro på dig själv
- ha en högre stresstålighet
- ha bättre distans och perspektiv
- öka din förmåga att se möjligheter
- och dessutom sova bättre
vad skulle det innebära för dig?