Aspira AB

NLP´s grundpelare

Resultat - vet du vad du vill?

Förmågan att veta exakt och precis vad du vill. Konsten att sätta upp sensoriskt specifika mål (vad är det du vill se, höra och känna) samt att göra dem motiverande och realistiska.

Handlingsplan – vet du exakt vad du skall göra?

Förmågan att handla för att förflytta sig från nuvarande situation till önskat läge. Du behöver göra något för att få det som du vill.
För att få det som du vill behöver du AGERA!

Feedback - hur vet du att du får det du vill?

Förmågan att vara lyhörd för exakt vilka resultat du når (vad är det du ser, hör och känner).

Flexibilitet - ju fler val desto bättre resultat?

Förmågan att vara flexibel i det du gör och i din tolkning av det som händer och sker. Genom att vidga dina perspektiv ser du nya lösningar.

Om det du gör inte fungerar gör något annat tills det blir som du vill...

Sinnestillstånd - kan du styra ditt?

Förmågan att välja sitt eget sinnestillstånd och att locka fram bästa möjliga tillstånd hos andra.
Har du det optimala tillståndet för att nå ditt resultat? om inte byt!

Rapport - relationskvalitet?

Förmågan att skapa bra relationer med andra människor, vilket ofta är avgörande för att nå dit du vill. Vikten av att vårda dina relationer med andra samt relationen till dig själv.