Aspira AB

Coachingens kärnkompetens

Dessa är coachingens kärnkompetenser som coacher behöver visa för att bli certifierade inom Internationell Coaching Certifiering och bli medlemmar i Internationella Coaching Community ICC. Detta är också de färdigheterna vi kommer att visa konstant i vårt professionella coachingarbete.

Allmänt

1. Förstår och följer de etiska riktlinjerna och de publicerade normerna av International Coaching Community (ICC).
2. Gör en klar skillnad mellan innehåll och förlopp i klientens sak, d.v.s. vad saken gäller och hur de representerar det.
3. Arbetar alltid för att ge klienten fler val än de har i nuläget.

Kunskap

1. Coachingens bakgrund.
2. Vad som skiljer coaching från rådgivning, terapi, träning och konsultation.
3. Förtrolighet med coachingens speciella facktermer.
4. Kriterierna för att testa både fortlöpande och resulterade mål.

Kompetens/Relationer

1. Bygger en relation av respekt och förtroende med klienten.
2. Arbetar så att klienten är ansvarig för coachingens förlopp och de uppdrag de samtycker till under den processen.
3. Skapar ett jämlikt, samverkande partnerskap med klienten.

Lyssnande

4. Är helt närvarande och uppmärksam under coachingprocessen, lyssnar och stöder klientens uttryckssätt, fokuserande på klientens handlingsplan och inte på sin egen.
5. Är i kontakt med, och uppmärksammar sin egen intuition.

Självkontroll

1. Behåller sitt eget perspektiv och blir inte påverkad av klientens känslor.
2. Bedömer och skiljer de olika budskap klienten ger.
3. Är känslig för och känner av klientens ickeverbala signaler.

Utforskande och Frågor

1. Hjälper klienten att definiera det nuvarande läget i detalj.
2. Ställer kraftfulla frågor som framkallar insikt, upptäckt och handling.
3. Tillhandahåller klar och uttalad feedback.
4. Använder olika perspektiv för att omarbeta och klargöra klientens erfarenhet.
5. Stöder klientens växande självmedvetande.
6. Gör klienten uppmärksam på inkongruens mellan deras tankar, känslor och handlingar.

Feedback

7. Visar klienten styrkeområden och får ut och stöder deras tillgångar.
8. Visar klienten vart vanor håller dem tillbaka och stöder vilken förändring som helst som de vill göra.
9. Firar klientens framgångar.

Mål, värderingar och övertygelser

10. Arbetar med klienten för att övervinna begränsande övertygelser.
11. Utforskar klientens värderingar och gör klienten medveten om dem.
12. Prackar inte på dem sina egna värderingar.
13. Arbetar med klienten för att klargöra deras mål och kolla så att de överensstämmer med deras värderingar.
14. Klart och tydligt ger handlingsplan som kommer leda klienten mot dess mål.

Designa handlingsplaner och uppgifter

15. Skapar möjligheter för fortgående vetande för klienten.
16. Ger lämpliga uppgifter till klienten för att utmana dem och föra dem mot sina mål.
17. Hjälper klienten att utveckla en lämplig, mätbar handlingsplan med måldatum.
18. Tillhandahåller utmaningar för att ta klienten bortom deras uppfattning av sina begränsningar.
19. Håller klienten ansvarig för de ömsesidigt överenskomna uppdragen och handlingarna.