Aspira AB

ICC´s normer

ICC´s normer baserar sig på att eftersom vi är beroende av andra har varje handling två konsekvenser. Den har en konsekvens för andra och en konsekvens för dig själv. Varje handling förändrar dig såväl som världen. Etik är handlingsprinciperna du tillämpar på dig själv. Därför kan etik inte prackas på utifrån. Belöningen eller sanktionen för etiken ligger i handlingarna själva.

Standardregler täcker handlingsprinciperna som tillämpas på andra. De är de synliga resultaten av dina handlingar såsom de påverkar andra. Vissa etiska principer har även slutsatser för normer, såtillvida att om du handlar oetiskt kommer du också skada andra eller agera mot deras intressen och detta kommer att vara synligt.

Etik standards bygger på coachingens förutsättningar. Coacher handlar som om dessa är sanna i deras coaching.

Det finns inget misslyckande, bara feedback.

Misslyckande är bara en bedömning om kort tidsresultat. En klient misslyckas aldrig.

Om du vill förstå, agera.

Handling är svaret, lärdomen finns i handlandet.

Vi har redan alla tillgångar vi behöver, eller kan skapa dem.

Det finns inga resurslösa klienter, bara resurslösa tanketillstånd. Klientens djupare visdom väntar på att upptäckas.

Allt beteende har ett syfte.

Handlingar är inte slumpmässiga; klienter försöker alltid uppnå något, även om de kanske inte är klara över vad det är.

Att ha ett val är bättre än att inte ha ett val.

Om klienter får ett bättre val enligt sina övertygelser och tro, så kommer de ta det.

Du gör det bästa du kan – och du kan förmodligen göra bättre.

Du skapar din egen verklighet.

Klienten fungerar som om de mentala kartorna är verklighet. De mentala kartorna de skapar kan begränsa deras potential mer än något riktigt hinder från yttervärlden.

Coaching är ett jämlikt, samverkande partnerskap.

Om du tycker att ett och ett bara blir två, är det bara för att du har glömt kraften i "och".

Klienten har svaren.

Coachen har frågorna.